Phù Thủy Hồi Sinh

1 Lần Quay Mất 19k - Khi Bạn Có Đủ 19k Bạn Chỉ Cần Nhấp Quay Là Nó Quay
Khi 3 ô Quà Trùng Nhau Là Bạn Sẽ Trúng Giải , Ô Quà Lệch Nhau Là Bạn Đã Không Trúng
Có Cơ Hội Trúng Cái Giải Thưởng Trị Giá Cao 13999 KC, 9999 KC, 4999 KC, 1111 KC, 452 KC, 255 KC,111 KC