Vòng Quay Bãi Biển

Số người đang chơi: 285 (3 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Wa*****esh - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Br*****ce - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương    -      Wi*****ar - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Wa*****ra - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Ray*****emp - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Jos*****rie - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Ron*****ote - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương    -      Ky*****ett - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Jo*****dia - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương    -      Na*****zer - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      Log*****er - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Tôi Yêu Idol

12,499đ 9,999đ
Xem tất cả » Thu gọn »